Ahlaksızlığınız standartlaşmış,
ahlaklılar cemiyetinize aykırı geliyor.
https://1000kitap.com/gonderi/114379691

Kapak resmi: https://www.pexels.com/photo/samsung-kent-antik-troya-12646153/