Nisan 2021’de tamamladığım eğitim hakkında notlarımı sizlerle paylaşıyorum. Forum bölümünden sorular sorabiliyorsunuz. Toplamda 12 hafta ekstra içerik yayınlandı. 3 farklı canlı Soru – Cevap yayını yapıldı.

6 ders, 20 bölümden oluşan kurstan akılda kalanlar:

Dilin özellikleri:

Dil bir ulusun hafızası, kimliğidir.

Dil toplumsal bir kurumdur.

Dil düşünme ve düşünceyi aktarma aracıdır.

Doğru konuşmanın temel özellikleri:

Doğru bir diksiyonumuz olmalıdır.

Dilin kurallarını iyi bilmemiz gerekmektedir.

Sesimizi doğru kullanmamız gerekmektedir.

Doğru soluk almak:

Diyaframı doğru kullanmak gereklidir.

Heyecanımızı kontrol etmemizi sağlar.

Uzun cümleler kurmamızı sağlar.

Hacettepe:

Kalın ve uzun “A” harfine örnektir.

Nispet “i”sinin özellikleri:

Arapçadan geçen sözcüklerde kullanılır.

Şapkalıdır.

“Milli” sözcüğündeki ikinci “i” buna örnektir.

“U” harfinin özellikleri:
Kalın ve ince olmak üzere 2 kullanımı vardır.
Dudak ve yanak kaslarının kullanımıyla söylenir.
İnce “u” harfinde şapka kullanılır.

“B” ve “P” harfleri:
Türkçede sözcük sonunda “B” harfi bulunmaz.
“B” bir dudak harfidir.
Sözcük sonundaki “B” harfi “P”ye dönüşür.

“Ğ” harfi:
Yazılır ve okunmaz.
Türkçenin joker harfidir.
Bazı kelimelerde belli belirsiz “V” sesi gibi çıkar.

Bazı harfler:
Türkçede bazen “R” harfleri “L” ye dönüşür.
“L” harfi özenli seslendirilmezse sözcük ortalarında kaybolur.
“H” harfi bir soluk harfidir, nefesle söylenir.
“R” harfi dil ucunun titremesiyle oluşan bir harftir.
“R” harfi bir kullanım hatası olarak konuşma dilinde sıklıkla yutulur.
“S” harfi bazen tıslamalara sebep olabilir.

Hece:
Ağzımızdan bir defada çıkan ses veya ses topluluğudur.

Türkçede kullanılan “vurgu”:
Doğru vurgulama sözün doğru anlaşılmasını sağlar.
Türkçede vurgu genellikle son hecededir ama istisnaları vardır.
Seslenme, çağırma durumları ve özel isimlerde vurgu baştadır.

Ulama:
Bir sözcüğün sonundaki ünsüzün kendinden sonra gelen sözcüğün başındaki ünlü harfle kaynaşmasıdır.

Tonlama:
Tonlamada ses devamlı olarak yükselip alçalır.
Türkçe yükselen ve alçalan tonları barındıran ender dillerden biridir.
Duygu ve düşünceler tonlamaya etkili şekilde yansıtılır.

Doğru ve etkili iletişim:
“Beden dili” sessiz ve sözsüz bir iletişimdir.
Beden dilini yanlış kullanmak yanlış anlaşılmalara neden olabilir.
Doğru yazmak, duygu ve düşüncelerin doğru ve etkin ifade edilmesine yardımcı olur.

Podcast Olarak Dinleyin: