Ocak 2023’de tamamladığım eğitim hakkında notlarımı sizlerle paylaşıyorum. Forum bölümünden sorular sorabiliyorsunuz. Herhangi bir ekstra içerik yayınlanmadı. Bir kez canlı Soru – Cevap yayını yapıldı.

3 ders, 13 bölümden oluşan kurstan akılda kalanlar:

“Komplo Teorisi” hakkında son dönemde çok sayıda inceleme yapılan çalışma alanları:
Siyaset
Sosyal Psikoloji
Mukayeseli Edebiyat

Komplo teorisi’nin özellikleri:
Evrensel
Sosyal
Sezgisel

İnsanların komplo teorilerine yatkınlığının sosyal psikoloji açısından ana nedenleri:
İnsanların kaosun içerisinde düzen araması, karmaşının içinde örüntü görme çabası
Evrimsel olarak tehlikenin tespitine eğilimli olma
Tehlikelere karşı grup içi dayanışmanın tesisi

Güney Afrika:
Bilim insanlarının AIDS’i siyahi halka karşı bir komplo olarak ortaya çıkardığı görüşü önemli sonuçlara neden olmuştur.

Komplo teorisi tanımı ilk 1960’lar döneminde yapılmıştır.

Komplo teorilerinin ana kategorileri:
Devletin içinde yer alan gizli odaklar kaynaklı
Gizli örgütlerin, konseyler, birlik kaynaklı
Uzay ve UFO bağlantılı

Komplo teorilerine insanların neden inandıklarına dair yapılan çalışmalar sonucu varılan ana sebepler:
Hayatı anlamlandırma çabası
Varoluşsal nedenler
Grupiçi dayanışmayı artırması

Komplo teorilerine inanmaya daha yatkın insanlarda görülen ana özellikler:
Otoriteden yana olmaları.
Toplumun dışlanmış kesimlerine mensup olmaları.
Eğitim seviyesinin düşük olması.

Komplo teorilerinin inandırıcılığını artırmada etkin önermeler:
Hiçbir şey tesadüf değildir.
Hiçbir şey göründüğü gibi değildir.
Herşey birbiriyle bağlantılıdır.

1960’larda Illuminati ile alakalı komplo teorilerinin canlanmasına neden olan haberler ilk olarak Dergide yer bulmuştur.

Teknolojik ilerlemede ve askeri sanayide yaşanılan gelişmelerdeki hızlanma UFO’ların varlığı komplo teorisinin artışına neden olmuştur.

Fransız İhtilali, yarattığı toplumsal etkisi nedeniyle komplo teorilerinin sayısının daha fazla artışına neden olmuştur.

Sağlıkla ilgili teoriye göre kızamık aşısının Otizm’e neden olduğuna inanılmaktadır.

Salem cadıları ile ilgili komplo teorilerinin ardından yaşanılan olayların temelindeki toplumsal nedenler:
Batıl itikatlar, metafizik düşünceler.
Batı Avrupa temelli adetler.
Kadın düşmanlığı.

19.yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan Katolik düşmanlığına sebep olan komplo teorilerinin nedenleri:
İşçi sınıfının yoksullaşması.
Amerika kıtasına ilk gelenlerin ağırlıklı olarak Protestan olması.
Vatikan’ın yeni gelen İtalyan ve İrlandalı Katolikler aracılığıyla ülkeyi kontrol altına alma çabasında olması.

Günümüzde komplo teorilerinin daha fazla görünür olmasının nedenleri:
Otoriter/popülist rejimler.
Ana akımın gündemi olmaları.
Sosyal Medya.

Dünyanın Yahudileri yönettiğine dair “Siyon Yaşlılarının Protokolü” komplo teorisine ilişkin kitabı olan yazar, Norman Finkelstein’dir.

Feomidyum:
2000’lerin ortasında Türkiye’de ortaya çıkan ve dünyadaki rezervlerin %74’ünün Türkiye’de olduğunu iddia eden komplo teorisindeki kullanılan elementtir.

Kurgu yapı:
Devlet
İnanç
İdeoloji

“Siyon Yaşlılarının Protokolü” 1921’de yalanlanmıştır.

Komplo teorilerinin daha çok toplumun dışlanmış kesimlerinde karşılık bulmasının ana nedeni, hayatın kontrolünün yitirildiği fikridir.

Komplo teorilerine inanan insanlarda bilimsel yaklaşıma daha az rastlanır.

Roma’yı Neron’un yaktığı komplo teorisinin arkasındaki gerçek:
Neron’un mücadele ettiği İlk Hristiyanların çıkan yangındaki yetersizliği yaymalarıdır.