Onun için kapalı defter, senin için açık hesap…
https://1000kitap.com/gonderi/180541946

Kapak resmi: https://www.pexels.com/photo/samsung-s22-12442602/