Yanındayken hasretini, uzaktayken kıymetini bilemezsin…
https://1000kitap.com/gonderi/169859129

Kapak resmi: https://www.pexels.com/photo/samsung-s22-12442556/